Nosaltres

Som periodistes, lingüistes, dissenyadores, programadores i docents. Entenem la comunicació com una eina d’expressió i de transformació social. Per a nosaltres, comunicar és pura artesania: es tracta d’escoltar i rebre, però també d’acompanyar. Ens agrada treballar en equip i en xarxa, perquè juntes multipliquem la nostra creativitat i podem afrontar encàrrecs professionals de més abast.

Som una cooperativa autogestionada i en continu aprenentatge. Al llarg de més de 20 anys d’història, hem fet nostres els valors cooperatius d’ajuda mútua, la responsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat. Creiem, així mateix, en els valors ètics de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i l’entorn.

Som intercooperació. Formem part del grup Ecos, una cooperativa de segon grau formada per 17 entitats de l’economia social i solidària, i també participem de la Xarxa d’Economia Solidària, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, de Coop57, del Projecte Fiare i del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-Barcelona+Sostenible. Apareixem també a Pam a pam i al Mapa Barcelona+Sostenible.

Som transparents. I, si voleu conèixer-nos millor, podeu fer un cop d’ull al nostre Balanç Social, un document que avalua cada any la nostra qualitat professional, el nivell de democràcia interna o o implicació en altres xarxes de transformació social.

Alba Gómez

Anna Sala

Carles Masià

Carme Giménez

Gemma Casamajó

Jordi García

Marta Salinas

Martí Lázaro

Mireia Ribas