Docència sobre llengua, redacció i estil a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès

L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès es dedica de l’ensenyament de tècniques d’escriptura i és el centre més gran d’Europa d’aquestes característiques. Dos docents de l’Apòstrof experts en llengua i tècniques narratives formen part del claustre de professors d’aquesta entitat de referència.

En el curs “Redacció i millora de textos”, en format presencial, els alumnes aprofundeixen en les propietats textuals —adequació, cohesió, coherència i correcció— a partir dels relats que creen, alhora que milloren la riquesa lèxica i el domini de la gramàtica perquè els seus textos siguin més eficaços. En el curs “Redacció i estil”, en format virtual, els docents de l’Apòstrof doten l’alumnat de recursos retòrics perquè construeixin un estil propi d’escriptura i treguin el màxim profit de les eines gramaticals i estilístiques.

Client:
Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès
Anys:
2007–en actiu
ateneu-portada