Formacions en Economia Social i Solidària

Diferents entitats i administracions (ajuntaments, consells comarcals, DIBA...) ens demanen formacions sobre economia social i solidària, cooperativisme, de caràcter general o concretades en aspectes com polítiques públiques, emprenedoria cooperativa... Ens avalen la nostra trajectòria com a cooperativa i l’expertesa d’alguns dels nostres socis i sòcies com en Jordi Garcia.

+- Informació

Client:

Ajuntament de Montornès de Vallès , Ajuntament del Prat de Llobregat , Ajuntamnet de Terrassa , Consell Comarcal del Baix Llobregat , Diputació de Barcelona

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

El format de les sessions és molt divers: des de cursos presencials o semipresencials fins a xerrades, passant per sessions participatives de construcció cooperativa de relat i de propostes.