Llenguatge no sexista i no discriminatori

La llengua és un reflex de la societat que la utilitza. Així, si la nostra societat és sexista i discriminatòria cap a certs col·lectius, la nostra llengua també ho és. Conscients de tot això, a l'Apòstrof aprofitem totes les possibilitats que ens ofereix el llenguatge per eliminar marques i estereotips sexistes (i també referents a ètnia, religió, ideologia, etc.) dels nostres documents. Utilitzar la forma femenina, les formes genèriques o les formes dobles; emprar mots col·lectius i expressions neutres, o canviar els pronoms o la redacció d'algunes frases ens ajuden a aconseguir-ho.

+- Informació

Client:

Ajuntament de Castelldefels , Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda , Ajuntament del Prat de Llobregat

2017, 2018, 2019