Curs intensiu de relat i comunicació participativa

Curs intensiu de relat i comunicació participativa

COM COMUNIQUEM A TRAVÉS DEL RELAT?
En aquest curs de Relat i Comunicació Participativa tractarem diversos recursos i tècniques per fer servir el relat com a fil conductor de la comunicació i fer-ho de manera col·lectiva.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Data i hora:
Per concretar

Modalitat del curs:
Virtual (a través del zoom.us)

Càrrega lectiva:
15 h de classe (5 sessions de 3 hores)

Nombre d'alumnes:
5-10

Preu per persona:
Escriu-nos i fem un proposta per a la teva entitat

Vull aprendre'n

OBJECTIUS

Aprendre a comunicar d’una manera més creativa i més participativa és un dels reptes que tenim en el sector actualment. Per això us proposem, d’una banda, endinsar-nos en l’storytelling o la construcció d’un relat, una de les tècniques més efectives de la comunicació i el màrqueting per crear una campanya. De l’altra, us proposem conèixer la comunicació participativa: tallers, tècniques i dinàmiques per construir una comunicació de forma participativa que ens permetrà generar campanyes més plurals i representatives.

PROGRAMA DEL CURS DE RELAT I COMUNICACIÓ PARTICIPATIVA

1a sessió: Storytelling i valors del relat

Per què el relat ha passat a ocupar un lloc central a l’hora d’idear una campanya de comunicació? El relat és una forma de coneixement molt magnètica: atreu l’atenció via emocional i apel·la a la confiança i a la identificació.

2a sessió: Camins creatius per construir el relat

Quines són les claus per idear un bon relat? Quin tipus de relat podem construir? Com ha de ser qui el protagonitza? Podem pensar en un relat metafòric? Quins són els camins per arribar-hi? Analitzem-ne alguns exemples i construïm-ne un entre totes!

3a sessió: Canals, accions i materials comunicatius al voltant del relat

Una vegada tinguem construït el relat ens cal triar els canals, accions i materials tant presencials com digitals a través dels quals comunicar-lo i adaptar-lo, aquest relat. Analitzarem com es fa aquesta tria en funció dels objectius de la campanya i del públic al qual volem arribar i com es fa aquesta adaptació.

4a sessió: Per què comunicació participativa?

És possible i molt interessant treballar de forma participativa la comunicació i no només en la fase de difusió, que és quan acostumem a buscar aliances, sinó també en la fase d’ideació. Si volem implicar la ciutadania o el nostre públic ja en la fase d’ideació de la campanya, aquesta serà més rica i tothom se la sentirà més pròpia. Analitzarem exemples de campanyes coproduïdes.

5a sessió: Dinàmiques per a una comunicació participativa

Existeixen diferents eines i metodologies que faciliten el treball en equip en la fase d’ideació com el Taller d’ADN comunicatiu o el Taller de camins creatius, etc. Les analitzarem i les posarem en pràctica.

METODOLOGIA

  • Les classes combinen l’explicació teòrica amb una teoria il·lustrada amb exemples pràctics.
  • El curs s’adapta d’acord amb els coneixements, les necessitats i la diversitat del grup.
  • Cadascuna de les sessions incorpora dinàmiques participatives.
  • L’alumnat rep el material del curs (temari, presentacions, bibliografa i dossier de lectures) així com una caixa d’eines, sobretot gratuïtes i de programari lliure.