Com escriure en llenguatge clar?

Com escriure en llenguatge clar?

S’entenen els textos que escrivim, o la gent els ha de llegir tres cops i encara no sap ben bé què li volem dir? En aquesta formació descobrirem com escriure amb naturalitat, precisió i concisió, per tal que ens entenguin. La sessió consta d’una part teòrica i una part pràctica, i s’imparteix amb una metodologia participativa.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Data i hora:
A concretar

Modalitat del curs:
Virtual (a través del zoom.us)

Càrrega lectiva:
3 hores

Nombre d'alumnes:
10-15 persones

Preu per persona:
Preu a determinar per a sessions a mida

Contacta

OBJECTIUS

Aprendre a aplicar una quinzena de recomanacions per millorar la naturalitat i la llegibilitat dels teus textos, especialment de caràcter funcional (notícies, articles, informes, instruccions…).

A QUI S’ADREÇA

El curs s’adreça a persones d’entitats, empreses i administracions que sovint han d’escriure textos per a la ciutadania a la seva feina.

PROGRAMA

 • Què és el llenguatge clar o planer. Concepte i característiques
 • Recomanacions per escriure en un llenguatge clar
  • La claredat
  • La precisió
  • La concisió
  • La varietat
  • L’adequació
 • Exercicis

METODOLOGIA

 • Les classes són eminentment pràctiques: es treballa amb exercicis facilitats pel professorat; les explicacions prescindeixen tant com és possible de la terminologia gramatical.
 • L’alumnat rep documentació de suport  i els exercicis fets al taller, corregits.
 • La llengua de treball al curs és el català, encara que la gran majoria de recursos es poden aplicar també en castellà.
 • Intercanvi de coneixements i idees entre les persones participants