Llenguatge FI, llenguatge per a tothom

No n’hi ha prou a escriure sense faltes. Si la nostra organització s’adreça al conjunt de la ciutadania, hem d’escriure perquè tothom ens entengui i se senti representat. Per fer-ho possible, cal tenir clar el que es vol dir (o sigui, planificar i estructurar bé l’escrit) i escriure d’una manera senzilla, natural i no-discriminatòria.

A l’Apòstrof, estem especialitzats en llenguatge FI (fàcil i inclusiu)

A l’Apòstrof, estem especialitzats en llenguatge FI (fàcil i inclusiu), que és el contrari del llenguatge críptic, recargolat i discriminatori. El llenguatge FI és expressar allò que volem expressar de la manera més senzilla, i fer-ho evitant qualsevol biaix de gènere, de classe o racista.

Com arribem al llenguatge FI? Escrivint amb claredat, amb concisió, amb precisió, amb varietat i amb un registre estàndard. Es tracta, doncs, d’explicar les coses amb naturalitat i de la manera més breu possible, utilitzant paraules concretes —ni massa cultes ni massa col·loquials—, sense repetir mots ni estructures oracionals, procurant que totes les persones se sentin igualment representades i que aquesta representació sigui digna.

I una darrera consideració: escrivint amb llenguatge FI, defensem el dret de la ciutadania a entendre i una societat més igualitària.

PREGUNTA DE NIVELL 1

Tria la frase que et sembli més correcta:

Solució

Si has triat la frase A, 0 punts

La frase A conté el masculí, pretesament genèric, “aquell lector”, que no podem acceptar perquè discrimina les dones.

Si has triat la frase B, 1 punt

La frase B resol el problema del masculí; per tant, és correcta.

Si has triat la frase C, 2 punts

La frase C és la millor de les quatre, perquè resol el problema del masculí de la manera més natural i concisa possible, utilitzant el pronom “qui”.

Si has triat la frase D, 1 punts

La frase D resol el problema del masculí; per tant, igual que la b és correcta.

PREGUNTA DE NIVELL 2

Tria la frase que et sembli més correcta:

Solució

Si has triat la frase A, 0 punts

La frase A té tres problemes. El primer és escriure gairebé juntes dues paraules de la mateixa família (“establiment” i “establir”). El segon és parlar d’“establir una àrea designada”, ja que “establir una àrea” és precisament el significat que té el verb “designar”, per tant, és una reiteració. I el tercer problema és “els clients”, un masculí plural pretesament genèric que hem de procurar evitar sempre que puguem.

Si has triat la frase B, 3 punt

La frase B resol tots tres problemes però, per no incórrer en llenguatge sexista, tenim una alternativa millor a “els clients i les clientes”.

Si has triat la frase C, 2 punts

La frase C manté tots els errors de la frase a, tret de la forma sexista “els clients”, que suprimeix sense explicitar qui ha de recollir les comandes. El més segur és que el context permeti deduir que les ha de recollir la clientela, però ens arrisquem que algú que ho llegeixi en dubti.

Si has triat la frase D, 4 punts

La frase D és la millor: canvia “establir una àrea designada” per “designar” (o “determinar”), amb la qual cosa desapareix també la repetició de dos mots de la mateixa família, i a més canvia “els clients” per “clientela”, esvaint alhora la forma sexista i qualsevol imprecisió.

PREGUNTA DE NIVELL 3

Tria la frase que et sembli més correcta:

Solució

Si has triat la frase A, 4 punts

La frase A és la millor.

Si has triat la frase B, 0 punt

La frase B presenta tres problemes d’estil: el sintagma inicial “la situació d’estat d’alarma per la covid-19” és innecessàriament llarg i redundant (dient “estat d’alarma” no cal “situació”); escriure junts “vist” i “invisibilitzat” queda rar, tenint com tenen sentits contraris, i el sintagma final “durant el període de confinament” és redundant, perquè ja hem emmarcat el moment de l’acció amb el sintagma inicial.

Si has triat la frase C, 2 punts

La frase C és millor que la b, però encara presenta algun problema: no s’ha millorat el sintagma inicial; manté “vist” i “invisibilitzat”, i malgrat haver millorat la part final suprimint “durant el període de confinament”, “augmentat” rima amb “invisibilitzat” i provoca una cacofonia.

Si has triat la frase D, 1 punts

La frase D ha resolt tots els problemes que tenen b i c. però n’altera el contingut. Les altres tres frases expliquen que la marginació del sector ha augmentat, no diuen que hagi aparegut durant el període de confinament, com es dedueix de la frase d. Les altres frases no atribueixen tampoc l’augment de la marginació i la invisibilització del sector a l’estat d’alarma; simplement expliquen que, durant l’estat d’alarma, el sector ha quedat invisibilitzat i s’ha aprofundit la seva marginació. Quan fem més planer un text, hem d’anar amb molt de compte a no perdre matisos o a alterar-ne el significat.

Resultat

De 0 a 4: Cadascú té les seves habilitats i entre les teves no hi ha escriure en llenguatge fàcil i inclusiu. No passa res! L’Apòstrof podem fer-ho per tu. 😊

De 5 a 7: Mmm, no està malament, però encara se “t’escapen” faltes. L’Apòstrof podem corregir els teus textos, mentre tu vas aprenent.

De 8 a 10: Enhorabona! Si has sabut detectar quines eren les frases més planeres i inclusives, probablement deu ser perquè escrius molt bé. Amb tot, si tens algun dubte, ens el pots consultar sense cap compromís.

Si vols saber més sobre llenguatge FI, a l’Apòstrof no només adaptem els teus textos sinó que et donem les eines perquè tu també ho facis. Et convidem a explorar els diversos recursos que pots trobar al nostre web amb recomanacions i assessorament en llenguatge fàcil i inclusiu:
La guia de comunicació inclusiva que vam redactar per al Grup Ecos
Al nostre catàleg de formacions, en trobaràs algunes dedicades al llenguatge FI: