Llenguatge no sexista

Guia per a una comunicació inclusiva

En el marc del projecte Ecos de Transformació, hem elaborat una guia per evitar tota mena discriminacions en el llenguatge. El llibret, que podeu descarregar lliurement, ofereix un breu context teòric i recomanacions pràctiques per als dubtes més habituals.

Client:

Grup Ecos

Lloc web

2017 - 2019

La nostra tasca ha consistit a elaborar una guia de comunicació inclusiva que posa èmfasi en dos aspectes: per una banda, evitar l’ús de llenguatge sexista i per l’altra, eliminar marques discriminatòries, principalment per raons de classe, ètnia i altres característiques.

A l’Apòstrof, partim de la idea que la llengua és un reflex de la societat que la utilitza. Així, si la nostra societat és sexista i discriminatòria cap a certs col·lectius, la nostra llengua també ho és. Conscients de tot això, aprofitem totes les possibilitats que ens ofereix el llenguatge per eliminar marques i estereotips sexistes (i també referents a ètnia, religió, ideologia, etc.) dels nostres documents. Utilitzar la forma femenina, les formes genèriques o les formes dobles; emprar mots col·lectius i expressions neutres, o canviar els pronoms o la redacció d’algunes frases ens ajuden a aconseguir-ho.

També hem ofert altres assessoraments i formacions sobre comunicació i gènere per a entitats i ajuntaments com el de Castelldefels, Santa Perpètua de Mogoda o el Prat de Llobregat. Els assessoraments i formacions que oferim van més enllà de la comunicació textual i inclouen també indicacions per a una comunicació iconogràfica no sexista i no discriminatòria.

Llenguatge inclusiu