‘Jump Math’ o la innovació matemàtica

Es poden ensenyar matemàtiques amb un mètode diferent? Pot ser més fàcil aprendre’n? Aquesta és la voluntat del projecte "Jump Math", materials didàctics que innoven en l’aprenentatge d’aquest camp i que són impulsats a casa nostra per l’entitat Innovaciones Educativas Upsocial. A l’Apòstrof hem traduït i adaptat de l’anglès al castellà i al català tots els materials didàctics, tant per a l’alumnat com per al professorat, des d’educació infantil a 2n d’ESO.

Client:

Innovaciones Educativas Upsocial

Lloc web

2015 - 2018

Entre les tasques que hem dut a terme, hi ha la traducció, correcció, revisió i maquetació dels llibres de text per tal d’adequar-los del Canadà –on s’han originat– al nostre entorn.

La nostra feina lingüística s’ha enriquit amb la col·laboració de desenes de traductores i correctores expertes en matemàtiques.