‘Guia per a una comunicació inclusiva’

En un projecte compartit amb Conexus, hem assessorat l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda en l'àmbit de la igualtat de gènere.

Client:

Ajuntament de Castelldefels , Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda , Ajuntament del Prat de Llobregat

2017 - 2019

La nostra tasca ha estat elaborar una guia de comunicació inclusiva adreçada al personal del consistori. La proposta ofereix recomanacions que van més enllà de la comunicació textual i inclou també indicacions per a una comunicació iconogràfica no sexista i no discriminatòria.

A l’Apòstrof, partim de la idea que la llengua és un reflex de la societat que la utilitza. Així, si la nostra societat és sexista i discriminatòria cap a certs col·lectius, la nostra llengua també ho és. Conscients de tot això, aprofitem totes les possibilitats que ens ofereix el llenguatge per eliminar marques i estereotips sexistes (i també referents a ètnia, religió, ideologia, etc.) dels nostres documents. Utilitzar la forma femenina, les formes genèriques o les formes dobles; emprar mots col·lectius i expressions neutres, o canviar els pronoms o la redacció d’algunes frases ens ajuden a aconseguir-ho.

També hem ofert altres assessoraments i formacions sobre comunicació i gènere per a entitats i ajuntaments com el de Castelldefels o el del Prat de Llobregat.