Democràcia i eficàcia, així gestionem la cooperativa

Hi ha qui diu que la democràcia està renyida amb l’eficàcia; vint-i-un anys de l’Apòstrof ens fan pensar el contrari. Per nosaltres, democràcia no vol dir decidir-ho tot entre totes, que no acabaríem, sinó distribuir democràticament la infinitat de decisions que s’han d’adoptar en una empresa entre cadascú de nosaltres, les àrees de treball, la coordinació i totes juntes en reunions.

Cadascú de nosaltres gaudim de la confiança de les altres per organitzar-nos la pròpia feina i decidir sobre allò que ens afecta exclusivament. Alhora ens coordinem amb els companys i companyes de la mateixa àrea de treball per donar-nos suport i distribuir-nos feines. Ens organitzem en cinc àrees: Comunicació, Disseny, Text, Programació i Economia Solidària.

Gestió cooperativa: Reunió setmanal de seguiment de feines a l'Apòstrof

Per nosaltres, democràcia vol dir distribuir democràticament les decisions que s’han d’adoptar en una empresa

Decidir cada cosa al seu moment

Les nostres reunions són de tres classes: de seguiment de feines (setmanals), les reunions generals (mensuals) i les assemblees de fons (semestrals). Cada dilluns, ens trobem durant una hora per retre comptes de les feines de la setmana anterior i explicar-nos la previsió de tasques de la setmana que comença. També ens coordinem entre àrees i decidim sobre temes menors, o bé urgents.

També s’ha de dir que, davant un assumpte urgent que sorgeix d’improvís, qualsevol pot convocar una reunió ràpida, que nosaltres anomenem “un peu dret”. Els peus drets van així: tothom deixa per uns minuts la feina, ens posem en rotllana, drets perquè fem més via, la persona que ha convocat la reunió planteja l’assumpte i acordem el que sigui.

Cada mes, fem una reunió general d’un parell d’hores per revisar la marxa de la cooperativa d’acord amb el pla de gestió i tractar temes diversos que ens preocupen, mentre que els assumptes més de fons, com la posada en comú de com ens sentim a la cooperativa, la fixació d’objectius a mitjà termini o l’elaboració del pla de gestió anual i el pressupost, els deixem per a reunions més reposades i llargues, d’un dia sencer, que acostumem a fer dos cops l’any en algun lloc tranquil.

Dotar-se d’eines per gestionar el dia a dia

Tot aquest entramat organitzatiu l’acabem arrodonint amb una persona coordinadora, elegida i renovada periòdicament, que dedica una petita part de la seva jornada a preparar les reunions, fer algunes gestions i resoldre problemes secundaris del dia a dia, i amb una magnífica intranet creada per nosaltres mateixes que ens permet registrar minuciosament les nostres dedicacions i gestionar les tres-centes o quatre-centes feines que acostumem a tenir en un any.

Un sistema organitzatiu que satisfà clientes i treballadores

Una prova que aquest sistema organitzatiu funciona la tenim en les valoracions del balanç social. Per un cantó, a l’enquesta de qualitat laboral que cada apostrofaire omplim anònimament, la puntuació mitjana de com valorem el grau de coherència de l’Apòstrof amb la democràcia interna s’enfila fins a un 9,36 de 10 i la satisfacció global per ser membres de la cooperativa arriba a un notable 8,75 de 10. Per l’altre, els nostres clients puntuen amb un 8,60 de 10 la qualitat dels serveis que oferim.

Ja ho veieu. La satisfacció nostra com a treballadors i professionals troba una justa correspondència en la satisfacció del nostres clients. Democràcia i eficàcia van de la mà.

Una gestió cooperativa democràtica i eficaç