Comunicació inclusiva a l’aula

Comunicació inclusiva a l’aula

La comunicació no només reflecteix la societat, sinó que també la modela, per això quan apostem per una llengua i una comunicació igualitària treballem perquè totes les persones siguin tractades dignament. 

De vegades no és fàcil adonar-se que estem utilitzant una expressió o una imatge sexista, classista o racista, posem per cas. D’altres, sí que ens n’adonem, però no sabem com expressar-ho d’una manera més respectuosa i alhora natural.

A través d’una sessió de 2 hores farem un recorregut per les principals exclusions i discriminacions, ens preguntarem si les imatges i els textos que rebem en el nostre dia a dia tenen una perspectiva igualitària i veurem maneres alternatives de crear-los i de canviar la nostra manera de comunicar-nos amb l’alumnat. Serà una sessió molt pràctica i participativa, que fomentarà el debat, la reflexió i la mirada crítica del professorat.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Data i hora:
A concretar

Modalitat del curs:
Presencial o virtual

Càrrega lectiva:
1,5 hores

Nombre d'alumnes:
Claustre docent

Preu per persona:

Contacta

OBJECTIUS

Aprendrem a afinar la mirada, a tenir criteri i a utilitzar un ventall de recursos que ens permetran comunicar-nos d’una manera inclusiva, tant en el llenguatge escrit com en el visual. 

PROGRAMA

Sessió a l’aula

  • La comunicació inclusiva
  • La comunicació no sexista ni androcèntrica
  • La polèmica del genèric masculí
  • Recomanacions de llenguatge inclusiu
  • Recomanacions visuals

Recursos per al professorat

Una vegada feta la sessió, s’enviaran els materials utilitzats a totes les persones assistents.

METODOLOGIA

  • Formació adreçada a professorat de tots els nivells, des d’educació infantil fins a l’educació post-obligatòria.
  • Ús d’exemples inspiradors aplicables al dia a dia de l’aula.
  • Exercicis.
  • Explicació de criteris i recursos.