Crucrucru, comunicació i transformació social

El Crucrucru és un cicle de converses, organitzades per l’Apòstrof, que tracten sobre l'ús marquetinià dels valors socials, la comunicació amb perspectiva de gènere, la recuperació de l'espai públic i la participació. Són trobades obertes i horitzontals que tenen l’objectiu de formular preguntes. L’objectiu és compartir, juntament amb altres professionals de la comunicació, eines, idees i pràctiques per transformar el nostre entorn.

Client:

Lloc web

2018 - 2019

El Crucrucru neix de la necessitat de provocar un punt de trobada entre l’àmbit de l’economia social solidària i el món de la comunicació, a fi de generar reflexions, intercanvis, interrogants i posar en pràctica l’aprenentatge mutu.

La ideació de cada una de les trobades del cicle s’ha fet conjuntament amb entitats artístiques i socials especialitzades en el tema plantejat. Hem col·laborat amb Sociedad Doctor Alonso, Nus teatre, Col·lectiu Punt 6, La Modesta i l’Escola d’Art La Massana.

El 2019, el Crucrucru vol portar als centres socials i als carrers un nou cicle de converses performàtiques que uneixin disseny, comunicació i ESS des de la mirada del gènere.