Llibre d’estil per a Som energia

La comunicació de Som Energia es construeix en col·lectiu. A més de les sòcies treballadores, també hi participen les persones que formen els grups locals de la cooperativa. Per garantir una comunicació coherent, gràficament consistent i alineada amb els principis de l’organització, necessitaven comptar amb un llibre d’estil, tant des del punt de vista comunicatiu com de disseny gràfic.

Client:

Som Energia

Lloc web

2019 - 2020

Partint d’aquesta necessitat, Som Energia ens va encarregar una guia d’estil que abordés la comunicació integral de la cooperativa. Abans de posar fil a l’agulla, des de l’Apòstrof vam dur a terme una auditoria de la comunicació feta fins ara per detectar àrees de millora i oportunitats.

El llibre d’estil de Som Energia inclou una orientació per adaptar els missatges a cada canal comunicatiu, pautes de comunicació gràfica i recomanacions pel que fa a la comunicació escrita: llenguatge, to, tractament, recursos per a una comunicació inclusiva, tipus de redacció, elements de comunicació, etc.

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. La seva activitat està enfocada a transformar el model de consum energètic cap a un 100% renovable a través de dues línies de treball principals: la comercialització i la producció d’energia. Des de la seva constitució en 2010, la cooperativa ha crescut de manera exponencial i actualment compta amb més de 64.000 persones sòcies i més de 112.000 contractes.