redacció i disseny de memòries anuals, imatge d'alguns exemples

Redacció i disseny de memòries anuals per a entitats

Redactar la memòria anual pot semblar una tasca feixuga, però és una gran oportunitat per comunicar l’activitat, els assoliments i l’impacte de l’organització, a més de ser un exercici de transparència i de rendició de comptes. A l’Apòstrof ens hem encarregat de la redacció i el disseny de memòries anuals per a tota mena d’entitats, empreses i cooperatives.

Client:

Ajuntament de Barcelona, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, FCTC, Sostre Cívic

2015 - 2020

Les memòries anuals són una eina fonamental en la comunicació de l’entitat. Contenen informació en profunditat sobre qui som i què fem i ens ajuden a generar confiança i reconeixement. Per aconseguir-ho, és vital elaborar un document que pugui ser entès per tothom, tot presentant de manera correcta la informació, que sigui còmode a l’hora de llegir i amb un disseny atractiu. Fugim de les memòries avorrides!

Per exemple, per a la Memòria social i econòmica de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya vam optar per un format fresc, amb una combinació de colors agradable i vistosa. Aquesta va ser també la pauta que vam seguir per dissenyar la  Memòria Anual de Sostre Cívic, en la qual vam incorporar elements gràfics que fan la informació fàcil de digerir, alhora que s’adapten a la identitat visual de l’entitat.

Memòria anual de Sostre Cívic. Format gif que mostra diverses pàgines de la memòria

Una altra manera innovadora de presentar la informació d’una memòria és adaptar-la a un format digital, interactiu i reproduïble, com vam fer amb la Memòria de projectes de districte de BCN Acció Intercultural, en què ens vam encarregar també de la programació web.

Your browser does not support the video tag.

Tenim més exemples com ara la Memòria de la Direcció de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, per a la qual ens vam ocupar del disseny i la maquetació, i també de la coordinació i redacció de continguts a partir de la informació que ens va facilitar el departament municipal.

Hi ha altres feines en les quals la nostra tasca ha estat exclusivament basada en el text. És el cas de la Memòria del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, en què vam editar, corregir i traduir els textos per fer-los més clars i entenedors, aplicant tècniques de llenguatge fàcil.